021-74214 :تلفن تماس

شکایات و پیشنهادات

ضمن خوش آمدگویی به شما مشتری گرامی به اطلاع  می رساند امکان ثبت و بررسی  شکایات شما در فرم رسیدگی به شکایات شرکت روزبه الکترونیک اروند  فراهم گردیده است . شما بزرگواران می توانید شکایت خود را در آن ثبت نمایید.چنانچه از نحوه ارائه خدمات در هریک از شعب و یا نمایندگی های روزبه الکترونیک  در سطح کشور، در زمینه نقض قوانین و مقررات ، کوتاهی یا عدم انجام وظایف، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی، یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده اید و از شرکت روزبه الکترونیک اروند درخواست رسیدگی دارید می توانید شکایت خود را در این فرم ثبت نموده تا طبق مقررات رسیدگی لازم صورت پذیرد و پاسخ مناسب خدمتتان ارائه گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید در ساعات اداری با ما در ارتباط باشید.
پاسخگوی شما هستیم...

. روزبه الکترونیک
Close and go back to page